Tucson Padres take on Sacramento

Posted: Updated:

The Tucson Padres met Sacramento at Kino stadium.