Photos: Wildlife World Zoo & Aquarium welcomes hyenas, flamingos